Overige doc.

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 340» Volgende»     » Dia voorstelling

Bezig...


"AKTE VAN BEKENDHEID EN BREVET"
 Op heden maandag den tweeden februari achttienhonderd negen en twintig, compareerden voor ons, Jonkheer Jean Louis Theodore Waubers de Puiseau, openbaar notaris
Residerend in de kamers, Kanton Lemmer, arrondissement Sneek, provincie Vriesland. . In tegenwoordigheid van der na te noemende en mede ondertekende getuigen. Antje Alberts de Vries, weduwe van Johannes de Lange, oud één en tachtig jaren, zonder beroep
Stientje Johannes Nieuwenhuis, weduwe van Gabe Idzes Holtinga, zonder beroep oud zes en zeventig jaren.  
Catharina Jacoba van der Fegt, weduwe van nolle Piets Meeuwis, zonder beroep, oud acht en zestig jaren en Willem Rommerts Holtinga, scheepstimmermans knegt, oud vier en zestig jaren. allen wonende in de Lemmer.
De welke ter verzoeke van Wybren Siegers Kroyenga, gedomicilieerde in Joure, doch thans ophoudende in Bolsward, hebben verklaard dat zij zeer wel hebben gekend der laatstgenoemden grootouders van's moederszijde met name Wijbren Nolte en Zwaantje Femmens. Welke beide volgens hun weten alhier zijn overleden, namelijk eerst genoemde voor ongeveer drie en vijftig jaren en de laatst genoemde voor ongeveer acht en twintig jaren.
Gevende de comparanten voor reden van wetenschap, dat zij zich de begrafenis der beide lieden zeer goed herinneren, waarvan akte.
Gedaan en geparafeerd ten onze kantore in de Lemmer in tegenwoordigheid van Ane de Graaf, klerk en Jacob Jacobs Dijkstra, justitie dienaar . Beide mede alhier woonachtig en hiertoe als getuige verzocht die deze akte van Bekendheid, welke  en brevet  zal worden afgegeven met de comparanten en onze notaris na gedane voorlezing hebben ondertekendAkte van "Bekendheid en Brevet"

De ouders van Wybren waren ten tijde van zijn huwelijk beide overleden en een deel van de benodigde documenten waren niet beschikbaar zoals geboorte/doopaktes van zijn ouders.
Het was dus niet officieel bekend wie de ouders waren.
Een akte van "Bekendheid en Brevet" was op verzoek van Wybren afgegeven waarin bekenden te kennen gaven zijn groot ouders te hebben gekend om zo toch een spoor van bestaan te hebben.


Verbonden metWybren Siegers Kroyenga

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 340» Volgende»     » Dia voorstelling