Alle Media


Treffers 1 t/m 50 van 6,566     » Zie Galerij

    1 2 3 4 5 ... 132» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
Status: Nog niet gelokaliseerd;
 
2
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
3
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
Status: Gelokaliseerd;
 
4

Uittreksel uit het register tot inschrijving van geboorten gehouden te Karanganjar residentie Bangalen in het jaar achttien honderd en vijfennegentig……………drie en twintig.
Heden der negen en twintigsten oktober achttien honderd vijf en negentig, verscheen voor mij, Jan Hendrik Cornelis Blauw, gewoon ambtenaar van den burgerlijken stand te Karanganjar residentie Bangalen, Peten Mathijs Ramakers, oud drie en dertig jaren van beroep foerier bij het korps pupillen te Gombong afdeling Karanganjar, residentie Bangalen en aldaar woonachtig die mij heeft verklaard dat te Gombong afdeling Karanganjar residentie Bangalen op den achtentwintigste oktober achttien honderd vijf en negentig des namiddagste half drie is geboren een kind van het vrouwelijke kunne uit Ester Johanna Stoelinga, zonder beroep wonende te Gombong afdeling Karanganjar residentie Bangalen, zijne echtgenote aan welk kind zijn gegeven de voornamen Amelia Jeane Ida
Deze aangifte is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Bernardus Antonius Groosf , oud negen en twintig jaar van beroep sergeant en johannes Henri Leonardus Wouters, oud twee en dertig jaar van beroep korporaal staf hoornblazer. Beide bij het korps pupillen te Gombong afdeling Karanganjar residentie Bangalen en aldaar woonachtig, van welke aangifte dezes akte is opgemaakt en na voorlezing ondertekend.
Ondertekend, Ramakers, Groosf, Wouters Blauw
Voor eensluidend uittreksel uitgeven op den acht en twintigsten April achttien honderd zes en negentig, door mij gewoon ambtenaar van den burgerlijken stand te Karanganjar residentie Bangalen.
Gezien voor legalisatie der handtekening van Jan Hendrik Cornelis Blauw gewoon ambtenaar van den burgerlijken stand te Karanganjar residentie Bangalen.
De president van den raad van justitie Semarang

getekend
30 april 1896
 
5
'Hier rust Anna Dedroog wed van Jan Robert Vranken 30/12/1888 - 30/01/1967'
"Hier rust Anna Dedroog wed van Jan Robert Vranken 30/12/1888 - 30/01/1967"
Status: Gelokaliseerd;
 
6
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
7
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
8
'Parochiekerk = Leuth. Eglise paroissiale.' Ingekleurde kaart. Vooraanzicht met de toren licht naar rechts, enkele passanten
"Parochiekerk = Leuth. Eglise paroissiale." Ingekleurde kaart. Vooraanzicht met de toren licht naar rechts, enkele passanten
Datum: ca. 1908
 
9
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
10
'Twee kinderen verbrand te Eijsden'
"Twee kinderen verbrand te Eijsden"
Datum: 14 aug 1930
 
11
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
12
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
13
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
14
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
15
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
16
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
17
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
18
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
19
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
20
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
21
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
22
1e J. Steenstraat 131', Amsterdam
1ste ouderlijke woning 1933-1937
Geboortehuis van Annie en Piet
1e J. Steenstraat 131', Amsterdam 1ste ouderlijke woning 1933-1937 Geboortehuis van Annie en Piet
Foto's van de woningen, kerken en scholen van Willem de Droog en Truus de Droog - van Dijk. Foto's en bijschriften door hun zoon Piet de Droog.
 
23
1e J. Steenstraat 131', Amsterdam
1ste ouderlijke woning 1933-1937
Geboortehuis van Annie en Piet
1e J. Steenstraat 131', Amsterdam 1ste ouderlijke woning 1933-1937 Geboortehuis van Annie en Piet
Foto's van de woningen, kerken en scholen van Willem de Droog en Truus de Droog - van Dijk. Foto's en bijschriften door hun zoon Piet de Droog.
 
24
25 jaar huwelijk
25 jaar huwelijk
 
25
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
26
25 jaar huwelijk advertentie
25 jaar huwelijk advertentie
 
27
25 jaar huwelijk advertentie
25 jaar huwelijk advertentie
 
28
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
29
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
30
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
31
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
32
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
33
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
34
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
35
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
36
25 jaar huwelijk Jan en Siena Klungel - Wal
25 jaar huwelijk Jan en Siena Klungel - Wal
Achter vlnr: Jeltje, Hendrik, Geessien, Cornelius, Maria, Willem.
Voor vlnr: Geertje, vader Jan, Derk, Jeltje, Jan, moeder Siena (Fenna op schoot)
 
37
25 jaar huwelijksadvertentie
25 jaar huwelijksadvertentie
 
38
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
39
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
40
25jaar huwelijk advertentie
25jaar huwelijk advertentie
 
41
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
42
25jaar huwelijk dank advertentie
25jaar huwelijk dank advertentie
 
43
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
44
25jaar huwelijk Jan en Anna
25jaar huwelijk Jan en Anna
Datum: 21 aug 1948
 
45
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
46
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
47
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
48
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
49
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
50
25jaar huwelijksfeest
25jaar huwelijksfeest
 

    1 2 3 4 5 ... 132» Volgende»