Geboorte doc.


Treffers 1 t/m 50 van 1,220     » Zie Galerij

    1 2 3 4 5 ... 25» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

Uittreksel uit het register tot inschrijving van geboorten gehouden te Karanganjar residentie Bangalen in het jaar achttien honderd en vijfennegentig……………drie en twintig.
Heden der negen en twintigsten oktober achttien honderd vijf en negentig, verscheen voor mij, Jan Hendrik Cornelis Blauw, gewoon ambtenaar van den burgerlijken stand te Karanganjar residentie Bangalen, Peten Mathijs Ramakers, oud drie en dertig jaren van beroep foerier bij het korps pupillen te Gombong afdeling Karanganjar, residentie Bangalen en aldaar woonachtig die mij heeft verklaard dat te Gombong afdeling Karanganjar residentie Bangalen op den achtentwintigste oktober achttien honderd vijf en negentig des namiddagste half drie is geboren een kind van het vrouwelijke kunne uit Ester Johanna Stoelinga, zonder beroep wonende te Gombong afdeling Karanganjar residentie Bangalen, zijne echtgenote aan welk kind zijn gegeven de voornamen Amelia Jeane Ida
Deze aangifte is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Bernardus Antonius Groosf , oud negen en twintig jaar van beroep sergeant en johannes Henri Leonardus Wouters, oud twee en dertig jaar van beroep korporaal staf hoornblazer. Beide bij het korps pupillen te Gombong afdeling Karanganjar residentie Bangalen en aldaar woonachtig, van welke aangifte dezes akte is opgemaakt en na voorlezing ondertekend.
Ondertekend, Ramakers, Groosf, Wouters Blauw
Voor eensluidend uittreksel uitgeven op den acht en twintigsten April achttien honderd zes en negentig, door mij gewoon ambtenaar van den burgerlijken stand te Karanganjar residentie Bangalen.
Gezien voor legalisatie der handtekening van Jan Hendrik Cornelis Blauw gewoon ambtenaar van den burgerlijken stand te Karanganjar residentie Bangalen.
De president van den raad van justitie Semarang

getekend
30 april 1896
 
2
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
3
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
4
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
5
90 jaar advertentie
90 jaar advertentie
 
6
90 jaar dank advertentie
90 jaar dank advertentie
 
7
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
8
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
9
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
10
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
11
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
12
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
13
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
14
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
15
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
16
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
17
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
18
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
19
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
20
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
21
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
22
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
23
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
24
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
25
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
26
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
27
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
28
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
29
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
30
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
31
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
32
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
33
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
34
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
35
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
36
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
37
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
38
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
39
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
40
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
41
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
42
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
43
Aangifte levenloos geboorte
Aangifte levenloos geboorte
 
44
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
45
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
46
Aangifte levenloos geboren
Aangifte levenloos geboren
 
47
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
48
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
49
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
50
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 

    1 2 3 4 5 ... 25» Volgende»