Overige doc.


Treffers 1 t/m 50 van 343     » Zie Galerij

    1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
'Parochiekerk = Leuth. Eglise paroissiale.' Ingekleurde kaart. Vooraanzicht met de toren licht naar rechts, enkele passanten
"Parochiekerk = Leuth. Eglise paroissiale." Ingekleurde kaart. Vooraanzicht met de toren licht naar rechts, enkele passanten
Datum: ca. 1908
 
2
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
3
'Twee kinderen verbrand te Eijsden'
"Twee kinderen verbrand te Eijsden"
Datum: 14 aug 1930
 
4
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
5
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
6
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
7
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
8
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
9
Aangifte politie
Aangifte politie
Dirk Jan doet aangifte van het verlies van zijn brandstoffenkaart met nog twee geldige bonnen
Datum: 13 mei 1943
 
10
Aangifte politie
Aangifte politie
Dirk Jan doet aangifte van diefstal van 10 pakjes boter uit zijn melk bakfiets
Datum: 1943
 
11
Aangifte politie van een ongeval/aanrijding.
Aangifte politie van een ongeval/aanrijding.
Johannes Stoelinga was in 1942 eigenaar van een chocolaterie aan de Heisteeg 5 in Amsterdam. Op 8 augustus 1942 was een gemeld ongeval van een met een driewielige bakfiets dat door een uitwijk manoeuvre door zijn winkelruit, groot 2x2 meter, kwam. Het voorval werd veroorzaakt doordat de bestuurder van de bakfiets moest uitwijken voor een wielrijdster. Van het voorval is een politie rapport opgesteld.
 
12
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
13
Aankondiging tewerkstelling tweede wereldoorlog
Aankondiging tewerkstelling tweede wereldoorlog
 
14
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
15
Adreskaartje
Adreskaartje
 
16
Advertentie
Advertentie
 
17
Advertentie zuivelproducten
Advertentie zuivelproducten
 
18
Akte van 'Bekendheid en Brevet'
Akte van "Bekendheid en Brevet"
De ouders van Wybren waren ten tijde van zijn huwelijk beide overleden en een deel van de benodigde documenten waren niet beschikbaar zoals geboorte/doopaktes van zijn ouders.
Het was dus niet officieel bekend wie de ouders waren.
Een akte van "Bekendheid en Brevet" was op verzoek van Wybren afgegeven waarin bekenden te kennen gaven zijn groot ouders te hebben gekend om zo toch een spoor van bestaan te hebben.
 
19
Akte van erkenning
Akte van erkenning
 
20
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
21
Anna de Droog vindt tas met 7.250 gulden
Anna de Droog vindt tas met 7.250 gulden
Krantenartikel, 9 oktober 1961
 
22
Ansichtkaart die Frans Doeleman stuurde in 1918 naar zijn broer(s?) en zuster(s?)
Ansichtkaart die Frans Doeleman stuurde in 1918 naar zijn broer(s?) en zuster(s?)
Datum: 1918
 
23
Ansichtkaart gestuurd in 1916 naar dochter en schoonzoon
Ansichtkaart gestuurd in 1916 naar dochter en schoonzoon
Datum: 1916
 
24
Archiefdienst gemeente Arnhem
Archiefdienst gemeente Arnhem
 
25
Archiefdienst gemeente Utrecht
Archiefdienst gemeente Utrecht
 
26
Attestatie
Attestatie
Binnen de context van christelijke kerken in Nederland is een attestatie een document dat mensen (individuen of gezinnen) mee kunnen krijgen wanneer ze overgaan van de ene kerk naar de andere. Het nut van het attestaat is dat het kerkgenootschap waar men terecht komt, op de hoogte is van de geestelijke staat van de nieuwe leden, zodat de nieuwe leden goed kunnen worden opgevangen in hun nieuwe omgeving.
 
27
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
28
Begrafenis service deel 1
Begrafenis service deel 1
 
29
Begrafenis service deel 2
Begrafenis service deel 2
 
30
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
31
Beperkte afdruk van de stamboom van de familie van Emmerik, pag 1/4
Beperkte afdruk van de stamboom van de familie van Emmerik, pag 1/4
Datum: 1990
 
32
Beperkte afdruk van de stamboom van de familie van Emmerik, pag 2/4
Beperkte afdruk van de stamboom van de familie van Emmerik, pag 2/4
Datum: 1990
 
33
Beperkte afdruk van de stamboom van de familie van Emmerik, pag 3/4
Beperkte afdruk van de stamboom van de familie van Emmerik, pag 3/4
Datum: 1990
 
34
Beperkte afdruk van de stamboom van de familie van Emmerik, pag 4/4
Beperkte afdruk van de stamboom van de familie van Emmerik, pag 4/4
Datum: 1990
 
35
Bevolkingsregister gemeente Rossum 1910-1920
Bevolkingsregister gemeente Rossum 1910-1920
Tijdens verblijf in Rossum is ze ziekenverpleegster geweest
Op 1 mei 1915 ingeschreven in de gemeente Rossum (vanuit Rotterdam)
Op 4 april 1916 naar Veendam verhuist

Gemeente Rossum
Brontype boek
Archiefnummer 150
Archiefnaam Bevolkingsregister
Deelnummer 912
Registernaam 1910-1920
Code 655
Periode register 1910-1920
Pagina 301 Datum
geboorte 29-03-1877
Geregistreerde Reina Sportel
 
36
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
37
Bewijs van onvermogen
Bewijs van onvermogen
 
38
Bewijs van onvermogen
Bewijs van onvermogen
 
39
Bewijs van onvermogen
Bewijs van onvermogen
 
40
Bewijs van onvermogen
Bewijs van onvermogen
 
41
Bewijs van onvermogen
Bewijs van onvermogen
 
42
Bewijs van onvermogen
Bewijs van onvermogen
Gerardus Hermanus was niet in staat om de noodzakelijke kosten te voldoen met betrekking tot het huwelijk en dus werd een bewijs van onvermogen afgegeven
 
43
Bewijs van onvermogen
Bewijs van onvermogen
Catharina Stoelinga was niet in staat om de noodzakelijke kosten te voldoen met betrekking tot het huwelijk en dus werd een bewijs van onvermogen afgegeven
 
44
Bewijs van vervulden werkelijken dienst
Bewijs van vervulden werkelijken dienst
 
45
boedel inventaris pagina 1 en 2
boedel inventaris pagina 1 en 2
Na het overlijden van Hindrik Ufkes in 1767 moest zijn weduwe Mienke Klaassens een boedel inventaris maken van alle waardevolle bezittingen en schulden aan derden.
Omdat het een gerechtelijk document betreft en gezien de opmaak, mag worden geconcludeerd dat er na de dood van Hindrik Ufkes, zijn weduwe niet meer aan de financiële verplichtingen kon voldoen en er dus bezittingen moesten worden verkocht om de schuld eisers tevreden te stellen.
Mienke heeft de inventaris op 14 maart 1768 opgemaakt (of laten opmaken) en bevestigd. Het document geeft een duidelijk beeld van de “rijkdom” van boer Hindrik Ufkes te Winschoten in 1767.
In het eerste document word gesproken over het in bezit hebben van bij elkaar 52 “Deimten” land (oppervlaktemaat, 1 deimt is de oppervlakte welke men kon maaien in een dag, ca ½ ha.) Hij had dus 26 ha in bezit.
 
46
boedel inventaris pagina 3 en 4
boedel inventaris pagina 3 en 4
 
47
boedel inventaris pagina 5 en 6
boedel inventaris pagina 5 en 6
 
48
boedel inventaris pagina 7 en 8
boedel inventaris pagina 7 en 8
 
49
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
50
Bossche Schepenzegel: Gerard van der Aa, schepen in 1364
Bossche Schepenzegel: Gerard van der Aa, schepen in 1364
Randschrift: S+GERARDI DE AA:SCABINI.I(N).BUSCOD(UCIS)+
 

    1 2 3 4 5 ... Volgende»