Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 1,815

      1 2 3 4 5 ... 37» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 The record book was partially burned when the courthouse burned down, making most of the record unreadable. Baas, Geert Lubberts (I2788)
 
2 "5 mei 1765 in Middelharnis, Grietje Jans Feun, ondertrouw 10 april 1765, alhier woonachtig" Gezin (F473)
 
3 "b. 8 Apr 1868 d. 7 Oct 1902 son of Jain Sprotel & Grietje Meyer Presby Cem Hospers IA" Sportel, Emmo Jan (I29911)
 
4 "begraven 13 nov. op het kerkhof van dan armen" van Soelen, Maria (I1695)
 
5 "De Broek grietenij Doniawerstal". Grietenij was een “bestuursgebied van een grietman”, en een grietman was een soort plattelandsburgemeester. "De Broek" was een van de dorpen van de gemeente Doniawerstal. Stoeltje, Harmen Cornelis (I21939)
 
6 "De moeder van de bruigom heeft de akte niet mede ondertekend wegens een gebrek aan hare ogen" Gezin (F3155)
 
7 "De trouwakte is niet ondertekend door de ouders van de bruidegom, die verklaarde de schrijfkunst niet geleerd te hebben" Gezin (F3278)
 
8 "des avonds om negen uren in 't huis No 0, in de ouderdom van twee en negentig jaren" Walre, Dirkje (I1706)
 
9 "En zij hebben tot dat einde aan ons overlegd hunne geboorte extracten en de overlijdens extracten van de ouders der bruid. De ouders des bruidegom, mede verschenen, hebben dit gevraagd, ons verklaard dit huwelijk volkomen toe te stemmen.
Voorts verklaarde bruidegom en bruid, bij deze als hun wettig kind te erkennen en aan te nemen, een kind van het mannelijk geslacht genaamd EMMO JAN, geboren te Ouddijk binnen dezes gemeente de achtste april dezes jaar blijkens hierbij overlegd geboorte extract terwijl de bruid verklaard, de moeder van dit kind te zijn." 
Gezin (F3278)
 
10 "Eva Feun van Haaften, Luthers, oud 32 jaar, in de Prinsengracht, ouders dood, geadsi. met oom Hendrik Avinck" (deze was in 1771 gehuwd met "Johanna Hertens, 35 jaar, van de Laag", een zuster van Maria Hertgers) Gezin (F474)
 
11 "gewoond hebbende op de Lauwriergracht in het Luthers Weeshuis" Hagemeyer, Dirk (I1694)
 
12 "Het kind Elizabeth waarvan de geboorte in nevenstaande is aangegeven is erkend door Gerrit Sportel en Antje van de Veen bij derzelves huwelijksakte verledens voor ons Ambtenaar van den Burgelijke stand der gemeente Termunten den een en twintigsten oktober achtien honderd acht en zeventig. ... A.B. Botjes overeenkomstig ingekomen afschrift overgeschreven door ons griffier der arronsements regtbank te Winschoten" Sportel, Elizabeth (I30067)
 
13 "Luthers dog belooft het kind in de gereformeerde religie op te voeden" Feun, Christiaan (I1691)
 
14 "Matheus van Gelder als armmeester heeft aangegeven dat Hus Vun te tricht overleden is, oud 70 jaeren. 18 februari 1808 begraven van de armen van Haeften" Feun, Hermanus (I1689)
 
15 "Nog in deze herfst" Gezin (F271)
 
16 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I29713)
 
17 "overjarig kind" van der Aa, ??? (I31570)
 
18 "ten vier ure des middags, oud tachtig jaren, wonende in Luthers Diaconessenhuis No 24 Kanton 1 (Nieuwe Herengracht) en aldaar overleden, geboren in Buren in Gelderland, moeder in voormelde Gesticht. De overledene heeft geen goederen nagelaten en zonder achterlating kinderen." Feun, Eva (I1686)
 
19 "voor rekening van het gasthuys van Buuren en de Diakony van Buuren op het kerkhof, yder 17.8 penningen" Feun, Johan Friedrich (I1682)
 
20 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I15792)
 
21 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I123)
 
22 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I29901)
 
23 01:00 uur de Droog, Johannes Mattheus (I213)
 
24 01:00 uur de Droog, Petrus Simon Bernardus (I15883)
 
25 01:00 uur de Droog, Wilhelmus (I15892)
 
26 01:00 uur Clausing, Adriana (I286)
 
27 01:00 uur Hagedoorn, Cornelis Antonius (I15933)
 
28 01:00 uur Roosen, Geertruida Maria (I16087)
 
29 01:00 uur van Zutphen, Johanna (I214)
 
30 01:00 uur Fun, Izak (I21519)
 
31 01:45 uur, in het militair hospitaal de Droog, Christiaan (I18719)
 
32 02:00 uur de Droog, Hendrik (I201)
 
33 02:00 uur de Droog, Petrus Simon Bernardus (I15883)
 
34 02:00 uur Roose, Maria (I301)
 
35 02:00 uur Selhorst, Franciscus (I303)
 
36 02:00 uur Fun, Willem (I21584)
 
37 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I34)
 
38 03:00 uur Kales, Maria Hendrika (I18728)
 
39 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I15996)
 
40 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I319)
 
41 04:00 uur de Droog, Christiaan (I15807)
 
42 04:00 uur de Droog, Christiaan (I183)
 
43 04:00 uur de Droog, Cornelia (I15811)
 
44 04:00 uur de Droog, Elisabeth (I220)
 
45 04:00 uur de Droog, Hendrika Maria (I15184)
 
46 04:00 uur de Droog, Margaretha (I202)
 
47 04:00 uur de Droog, Maria Hendrika (I218)
 
48 04:00 uur Toornent, Maria Elizabeth (I16107)
 
49 04:00 uur van Wort, Pieter (I290)
 
50 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I16189)
 

      1 2 3 4 5 ... 37» Volgende»