Huwelijks doc.


Treffers 151 t/m 200 van 713     » Klikplaatjes-overzicht

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
151
Huwelijksadvertentie
Huwelijksadvertentie
 
 
152
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
153
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
154
Huwelijksadvertentie
Huwelijksadvertentie
 
 
155
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
156
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
157
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
158
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
159
Huwelijksafkondiging
Huwelijksafkondiging
 
 
160
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
161
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
162
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
163
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
164
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
165
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
166
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
167
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
168
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
169
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
170
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
171
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
172
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
173
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
174
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
175
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
176
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
177
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
178
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
179
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
180
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
181
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
182
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
183
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
184
Huwelijksakte
Huwelijksakte
Op heden den vier en twintigsten November Negentienhonderd twintig zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier heeft plaats gehad op den dertienden dezer maand: Jacobus Coule oud drie en twintig jaren, geboren alhier, wagenlichter, wonende alhier, meerderjarige zoon van Jan Coule oud zestig jaren, behanger en van Janneke van Markenstein oud zestig jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier En elisabeth Margaretha de Droog, oud twintig jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, minderjarige dochter van Hendrik de Droog oud zeven en veertig jaren loopknecht, wonende alhier en van Elisabeth Margaretha Nieuwenhuizen, overleden.
Nog zijn voor ons verschenen de ouders van den Bruidegom en de vader van de Bruid, die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verlenen.
Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd: hunne geboorteakten, de doodakte van de moeder van de Bruid.
Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in naam der wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Coule, oud een en dertig jaren, gemeente werkman, broeder des Bruidegoms en Hendrikus Theodorus de droog oud twee en twintig jaren, voorslaper, broeder der Bruid wonende beiden alhier.
Hiervan is door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend, behalve door de moeder des Bruidegoms, die verklaarde niet te kunnen schrijven. 
 
185
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
186
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
187
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
188
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
189
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
190
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
191
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
192
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
193
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
194
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
195
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
196
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
197
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
198
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
199
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 
200
Huwelijksakte
Huwelijksakte
 
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Volgende»