Overige doc.


Treffers 201 t/m 250 van 339     » Klikplaatjes-overzicht

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
201
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
202
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
203
Militie uittreksel
Militie uittreksel
 
 
204
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
205
Naamsaanneming
Naamsaanneming
Kind(eren): Cornelis 46, Durk 45, Hendrik 36, Fokke 43, Froukje 41, Regina 34, te Heeg, Jantje 32 Kleinkind(eren): (v. Cornelis) Pieter 14, Harmen 7, Anna 20, Jeltje 10, (v. Durk) Harmen 17, Dora 20, Anna 14, (v. Hendrik) Jan 8, Harmen 3, Anna 10, (v. Fokke) Gerardus 14, Harmanus 9, Christina 7, Anne 1 
 
206
Naamsaanneming
Naamsaanneming
Op 18 december 1811 veranderd Hendrik Stoelje zijn naam in Stoelinga 
 
207
Naamserkenning
Naamserkenning
 
 
208
Naamswijziging moeder geboorteakte
Naamswijziging moeder geboorteakte
In het jaar een duizend achttien honderd zes en vijftig den elfden dag der maand oktober in voor ons ondergetekende Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Sneek Provincie Friesland, ingeschreven navolgens vonnis:

In naam des Konings

De Arrondissements Regtbank te Sneek heeft op het navolgende request de daar achtergestelde dispositie verleend: aan de Arrondissements Regtbank te Sneek geeft met den meeste eerbied te kennen Hermanus Stoelinga koopmansknecht te Sneek onvermogend tot betaling der kosten ten deze te vallen blijkens hierbij overlegd certificaat, afgegeven door den heer Burgemeester van de gemeente Sneek den 29 september 1856 bijlage A) Dat hij ter gelegheid van het voorgenomen huwelijk zijnen dochter Anna Stoelinga heeft ontdekt dat niet alleen in deze hare geboorteakte, maar ook in de geboorteakte zijner beide zoons Hendrikus en Reinder Stoelinga zijne vrouw abusievelijk voorkomt onder de naam van Juliana Monkel blijkens van die akten afgegeven extracten uit het register der geborenden in de gemeente Sneek bijlagen A) B) C) terwijl die naam behoort te zijn Susanne Cecilia Monkel overeenkomstig hare doopakte bijlage subE en de akte van haar overlijden bijlage sub F. Reden waarom de supplemant zich op grond van artikel 70 en 71 van het Burgerlijke wetboek en van artikel 829 van Burgelijke regtsvordering tot deze regtbank wendt met gedienstig verzoek dat het deze mag behagen te gelasten dat de register van den burgelijken stand van den gemeente Sneek voor de aangaven van geboorten over de jaren 1833, 1835 en 1838 in dien voegd worden verbeterd dat in de daarin respectievelijk voorkomende geboorte akten zijnen kinders Anna, Hendrikus en Reinder Stoelinga voor den naam hunnens moeder en de suppicants nu wijlen huisvrouw worde gesteld Susanna Celicia Monkel instede van Juliana monkel zoo als zij in die akten abusievelijk voorkomt en dat daar van overeenkomstig de wet melding op de kantlijn van de verbeterde aktes melding zal worden gemaakt en eindelijk te bevelen dat de hierop te vallen beschikking vrij zal zijn van zegel en gratis zal worden geregistreerd en wijders vrij zal zijn van alle andere kosten aan hem zal worden uitgereikt Quo Facto etc. (get) Mr.H. Hiddinga, Proc.
De Arrondissements Regtbank te Sneek
Gezien vorenstaand request en bijlagen en voor aleer ter beschikken, gelast de mededeling daarvan aan het openbaar ministerie te voorzien van advies.
Sneek, den 3 oktober 1856
(get) AndreaPz. Kleinsmit

De officier van Justitie concludeert ten einde de regtbank beschikt conform het verzoek
Parket Sneek 4 oktober 1856
(get) P.S. Noijen

De Arrondissements Regtbank te Sneek
Herzien vorenstaand request en bijlagen. Gezien de conclusie van den Heer Officier houdende ten einde de regtbank beschikken conform het verzoek. Gelet op art.70 en 71 van het burgerlijk wetboek en art. 829 van het burgerlijk regtsverordering.
Overwegende dat hetverzoek in de wet is gegrond staat het ten request gedaan cerzoek toe en dientegevolge de verbetering van dat ten requeste bedoelde akten van geboorte van supplimant daarbij genoemde kinderen. Gezien voorts artikel 872 van laatst genoemde wetboek vergunt dat deze beschikking vrij zal zijn van zegel en gratis worden geregistreerd en wijdens vrij van alle andere kosten aan den supplimant zal worden uitgereikt
Gedaan en gewezen bij de regtbank voornoemd in de Raadskamer vergaderd heden den zevenden oktober 1800 zevenenvijftig waar tegenwoordig waren de Heeren Mr. G. Andrea, President. J.H. de Sitter en H van Helonias, regter en J.W. Kleinsmit griffier.
Voor uitgifte afgegeven aan den produceur van den requesant Kleinsmit.
Op de kant staat gratis geregistreerd 10 bladen zonder ………te Sneek den acht oktober 1800 zesenvijftig deel acht en veertig folie acht en dertig vak drie
De ontvanger (get) J van Assen 
 
209
Nationale Militie
Nationale Militie
 
 
210
Nationale Militie
Nationale Militie
 
 
211
Nationale Militie
Nationale Militie
 
 
212
Nationale Militie
Nationale Militie
 
 
213
Nationale militie
Nationale militie
 
 
214
Nationale Militie
Nationale Militie
 
 
215
Nationale militie
Nationale militie
Op het doop extract van Bernardus Henricus Bonke is als geboortejaar vermeld 1794, terwijl op het militie certificaat 1795 als geboorte jaar is vermeld 
 
216
Nationale militie
Nationale militie
 
 
217
Nationale militie
Nationale militie
 
 
218
Nationale militie
Nationale militie
 
 
219
Nationale militie
Nationale militie
 
 
220
Nationaliteitskeuze
Nationaliteitskeuze
 
 
221
Onbekende De Droog gewond in Atjeh, 1903
Onbekende De Droog gewond in Atjeh, 1903
 
 
222
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
223
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
224
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
225
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
226
Op 6 oktober 1943 doet Pieter aangifte van zijn gestolen fiets
Op 6 oktober 1943 doet Pieter aangifte van zijn gestolen fiets
 
 
227
Oproep tewerkstelling tweede wereldoorlog
Oproep tewerkstelling tweede wereldoorlog
Hij heeft hier geen gehoor aan gegeven maar is ondergedoken 
 
228
Oude wapen van Leuven, oorspong in de families Van den Broeck en Van Brabant.
Oude wapen van Leuven, oorspong in de families Van den Broeck en Van Brabant.
De Brabantse Leeuw jaargang 21 no 1 en 2 "gewapend Eindhoven".

"In zwart een rood getongden en genagelden gouden leeuw, gebroken op de borst met het wapen van Leuven: in rood een zilveren dwarsbalk. (Heraldische Bibliotheek Doos 69, 1874 pag 60) Deze Strijpse van den Broeckfamilie zou afstammen van de hertogen van Brabant".

Jaarboek van het Centraal Bureau van de Genealogie 1967 pag 29-57 sub VIII D ad 4. 
 
229
Overlijdensakte
Overlijdensakte
 
 
230
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
231
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
232
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
233
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
234
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
235
Passagierslijst New York vanuit Antwerpen, aankomst 8 apr 1903 met het schip 'SS Kroonland'
Passagierslijst New York vanuit Antwerpen, aankomst 8 apr 1903 met het schip "SS Kroonland"
Emigratie in 1903 naar Amerika samen met drie van haar kinderen: Laurens, Hilko en Eltjo.

Ze heeft de naam Kolthof aangehouden. De reis passage was volgens het passagiers manifest betaald door haar broer Harm Kolthof en haar zoon die reeds eerder in 1901 naar Amerika was vertrokken. Hindertje had $ 16.- op zak bij haar aankomst. De uiteindelijke reis bestemming was Ackley in de staat Iowa waar haar broer én haar zoon woonde. 
 
236
Passagierslijst New York vanuit Antwerpen, vertrek 30 mei 1903, aankomst 9 juni 1903 met het schip 'SS Zeeland'
Passagierslijst New York vanuit Antwerpen, vertrek 30 mei 1903, aankomst 9 juni 1903 met het schip "SS Zeeland"
Nantko en Kornelske, samen met hun jongste kinderen Trijntje, Geert Jan en Jan naar Amerika  
 
237
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
238
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 17 apr 1907 met het schip 'Nieuw Amsterdam'
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 17 apr 1907 met het schip "Nieuw Amsterdam"
Hindrik en Willemina, samen met hun jongste kinderen Kasper, Gerrit, Maria, Eento, Geerdina en Jantina naar Amerika  
 
239
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 17 apr 1907 met het schip 'Nieuw Amsterdam'
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 17 apr 1907 met het schip "Nieuw Amsterdam"
Wubbelt en Harmke zijn samen met hun dochters Wilhelmina en Assien geëmigreerd naar de USA met de SS Nieuw Amsterdam van de Holland Amerika Lijn op 6 april 1907 vanuit Rotterdam. Aankomst op 17 april 1907 in New York. 
 
240
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 17 okt 1916 met het schip 'Rijndam'
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 17 okt 1916 met het schip "Rijndam"
 
 
241
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 26 jun 1906 met het schip 'Nieuw Amsterdam'
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 26 jun 1906 met het schip "Nieuw Amsterdam"
Volgens het immigratie manifest, had Hindrik als eindbestemming zijn familie H. Zuiderveen.
Vermeld adres was Box 4, Kalamazoo Michigan. 
 
242
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 27 mar 1911 met het schip 'Nieuw Amsterdam'
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 27 mar 1911 met het schip "Nieuw Amsterdam"
Hendrik is vertrokken naar Matlock in de staat Iowa 
 
243
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 28 maart 1910 met het schip 'Nieuw Amsterdam'
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 28 maart 1910 met het schip "Nieuw Amsterdam"
Samen met zijn vrouw en 5 kinderen 
 
244
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 29 apr 1913 met het schip 'Nieuw Amsterdam'
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 29 apr 1913 met het schip "Nieuw Amsterdam"
 
 
245
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 3 mar 1910 met het schip 'Noordam'
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 3 mar 1910 met het schip "Noordam"
Als vermeld op het immigratie manifest, had Sjoerd bij aankomst is New York zijn broer H. Sportel, als eindbestemming.
Het opgegeven adres is Clarkstreet 1816, kalamazoo, Michigan. Zijn Broer Hindrik Sportel immigreerde eerder in 1906 al naar Kalamazoo. 
 
246
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 5 apr 1910 met het schip 'Noordam'
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 5 apr 1910 met het schip "Noordam"
 
 
247
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 7 maart 1906 met het schip 'Noordam'
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, aankomst 7 maart 1906 met het schip "Noordam"
 
 
248
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, vertrek 11 apr 1903 met het schip 'SS Rijnland'
Passagierslijst New York vanuit Rotterdam, vertrek 11 apr 1903 met het schip "SS Rijnland"
Wygert Janssen emigreerde in april 1903 naar Amerika met vrouw en kinderen. Ze vestigden zich in Ackley, Iowa. 
 
249
Passagierslijst New York vanuit Southampton England, aankomst 27 nov 1930 met het schip 'Homeric'
Passagierslijst New York vanuit Southampton England, aankomst 27 nov 1930 met het schip "Homeric"
 
 
250
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»