Aantekeningen


Treffers 1,801 t/m 1,808 van 1,808

      «Vorige «1 ... 33 34 35 36 37

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1801 Zowel de bruidegom als bruid hebben hun eigen trouw akte niet ondertekend, als vermeld op de akte "als het lezen en schrijven niet hebbende geleerd" Gezin F3110
 
1802 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I19027)
 
1803 Zuster in de orde van den Heilige Franciscus. van Vastenhoven, Johanna Maria (I971)
 
1804 [trenning.FTW]

[dkp.FTW]

14-10-1692 Berent Trenninck wegens groeven van sijn wijff en broer geaccordeert op 8 - 12 - 0. 
Hoijtingh, Grietien Jans (I26344)
 
1805 [trenning.FTW]

[dkp.FTW]

25-07-1480: Wijbbe Elzinck und Sicke Banninck hoijfftzaken und ter erftale besitters des Erves ter Hare (bron: Ebbel Brands). 
Eelsinck, Wijbbe (I24563)
 
1806 [trenning.FTW]

[dkp.FTW]

27-07-1633: In saken Hermeken Eelsingh, als erfgename van zal. Willem Heijes ter Wippinghe, daer voor haer soene Willem Eelsingh compareert, imptinne, versoeckende, dat Olert Eding tot Smeerlike, wegen sijn huisvrowe, gedagede, muchte werden inhibeert bij poena vijf marck driemael geachtet, achtervolgh mandaet van den 26en Hujus, omme niet te reppen en vervoeren, of doen reppen en vervoeren eenigh gras of hoij, van soodane dielen meede landes, als sie met haer zal. eheman een tijdlangh Uut Edinghe erve tot Smeerlike bij der Wippinge an sich in gebruick gehad hebben. Daertegens de voors. gedagede contendeert tot cassatie des mandaets, omme dat hij den comparante als erfgename, en gebruicker der voors. landen, dieselve landen verleeden midwinter opgesecht achtervolgh mandaet van den 5en Januar. laestleeden en dienvolgens de penningen daerop bij sijn huisvrowen voorolderen genomen op den 1en Julij ooc laestleeden deur den gerichtesdienaer Bregenbeeck gepresenteert, Alles in conformite opgerichtede versegelinge van den IXen Novembr. 1583 alhijr copielich gepresenteert.
(bron: Ebbel Brands) 
Heijes, Harmcke Willems (I24536)
 
1807 [trenning.FTW]

[dkp.FTW]

Eigenaar van erve Heijes, Ter Wupping, nummer 7

Betaalt hoenderbelasting in Onstwedde 1568-1574 (bron: Westerwolders en hun woningbezit, deel 5)
anno 1568 Willem Heijes onder de eigenerfden
anno 1569 Heijes idem
anno 1570 Willem Heijes idem
anno 1571 Johan Heijes idem (waarschijnlijk een broer)
anno 1572 Wilhelmus Heijes onder Wippinge
anno 1573 Willem Heiens idem
anno 1574 Johan Haijens idem

27-07-1633 In saken Hermeken Eelsingh, als erfgename van zal. Willem Heijes ter Wippinghe, daer voor haer soene Willem Eelsingh compareert, imptinne, versoeckende dat Olert Edingh tot Smeelike, wegens sijn huisvrowe, gedagede, muchte werden inhibeert bij poena vijf marck driemael geachtet, achtervolgh mandaet van den 26en Hujus, omme niet te reppen en vervoeren of doen reppen en vervoeren eenigh gras of hoij, van sodaane dielen meede landes, als sie met haer zal. eheman een tijdlangh Uut Edinghe erve tot Smeerlike bij der Wippinge an sich in gebruick gehad hebben. Daartegens de voors. gedagede contendeert tot cassatie des mandates, omme dat hij den comparante als erfgename, en gebruicker des voors. landen, dieselve landen verleeden midwinter opgesecht achtervolgh mandaet van den 5den Januar, laestleeden en dienvolgens de penningen daerop bij sijn huisvrowen voorolderen genomen op den 1sten Julij ooc laastleeden deur den gerichtesdienaer Bregenbeeck gepresenteert. Alles in conformite opgerichtede versegelinge van den IXen Novenmb alhijr copielich gepresenteert. 
Heijes, Willem (I24566)
 
1808 [trenning.FTW]

[dkp.FTW]

Uit Westerwolders en hun woningbezit, deel 5:

1506-1507 Upborn an vorfalle Inden gerichte van Westerwolde: Item Johan tot Wippinge hadde de besathe gebrocken II mr. VI st. 1526-1527 Upborrn An verfalle und brocken in dem gerichte van Westerwolde: Item Johan Heijens II bloetr. IIII mr. maken II mr. IX st. III d.
 
Heijes, Johan (I24568)
 

      «Vorige «1 ... 33 34 35 36 37