Overige doc.


Treffers 301 t/m 339 van 339     » Klikplaatjes-overzicht

    «Vorige «1 ... 3 4 5 6 7

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
301
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
302
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
303
Tewerkstellingskaart
Tewerkstellingskaart
 
 
304
Tewerkstellingskaart
Tewerkstellingskaart
 
 
305
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
306
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
307
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
308
Tijdschift van de Heemkundige kring - Vucht - nr 74
Tijdschift van de Heemkundige kring - Vucht - nr 74
Artikelen waar o.a. Gaspar, Mariette, Theodoor en Laurens Dedroog in voorkomen. 
 
309
Transportlijst tewerkgestelden
Transportlijst tewerkgestelden
 
 
310
Uit een Amsterdams 'Huiszittenhuizen' document blijkt dat ze het niet best hadden, en afhankelijk waren van ondermeer de bedeling tussen 1844 en 1849. Het bijgaande document bevat gegevens met hun namen, namen van hun kinderen, inschrijving nummer en de jaren waarin Elisabeth en haar man van de bedeling leefde.
Uit een Amsterdams "Huiszittenhuizen" document blijkt dat ze het niet best hadden, en afhankelijk waren van ondermeer de bedeling tussen 1844 en 1849. Het bijgaande document bevat gegevens met hun namen, namen van hun kinderen, inschrijving nummer en de jaren waarin Elisabeth en haar man van de bedeling leefde.
De Huiszittenhuizen zijn de huizen van waaruit de bedeling aan 'huiszittende armen' plaatsvond. Dat zijn arme mensen die niet in een gasthuis of tehuis waren gehuisvest, maar nog in hun eigen huis woonden. Deze vorm van armenzorg is ontstaan uit de armenzorg van de kerk en kwam in de 17de eeuw onder de hoede van het stadsbestuur. Er was zowel aan de Oude als aan de Nieuwe Zijde een Huiszittenhuis. In 1808 zijn de beide instellingen samengevoegd onder het bewind van de Regenten van de Huiszittende Stadsarmen. Een aanpassing van de Armenwet in 1870 betekende het einde van de Huiszittenhuizen en hun regenten. Bij raadsbesluit van 9 november 1870 werd de bedeling vanuit de Huiszittenhuizen opgeheven. 
 
311
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
312
Uitgeloot voor de nationale militie
Uitgeloot voor de nationale militie
 
 
313
Uittreksel burgelijke stand
Uittreksel burgelijke stand
Hieruit blijkt zijn vertrek in 1910 naar Noord Amerika 
 
314
Uittreksel burgelijke stand
Uittreksel burgelijke stand
Hieruit blijkt zijn vertrek in 1910 naar Noord Amerika 
 
315
Uittreksel uit de burgelijke stand in 1901
Uittreksel uit de burgelijke stand in 1901
 
 
316
Uittreksel van het burgerlijk boek
Uittreksel van het burgerlijk boek
 
 
317
Vergeten jubilaris
Vergeten jubilaris
 
 
318
Verklaring van vertrek
Verklaring van vertrek
Koert is op 23 februari 1906 vertrokken naar Amerika 
 
319
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
320
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
321
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
322
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
323
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
324
Voorouders en nakomelingen van Anno Sportel en Hindrikje Tiggelaar, auteur onbekend
Voorouders en nakomelingen van Anno Sportel en Hindrikje Tiggelaar, auteur onbekend
 
 
325
Vreuger joare
Vreuger joare
Uit het driemaandelijkse tijdschrift van de "Stichting Erfgoed Eisden" jaargang 25 nr 3 juli-aug-sep 2008 
 
326
Wapen van Christiaan Coenen
Wapen van Christiaan Coenen
Wapenboek I; Namen en wapenen der Heeren Beêedigde Broeders soo Geestelijke en Wereltlijke van de seer oude ende seer doorluchtige Broederschap van onse Lieve Vrouw binnen de stad s'Hertogenbosch.

Christianus Coenen
Read deser Stad.
Quartier Schout van Kempenlant.
Sterft 1531 
 
327
Wapen van de familie van Egmont
Wapen van de familie van Egmont
 
 
328
Wapen Van Horne
Wapen Van Horne
Het wapen van Horn op een kaart door Philipe Taisne uit 1623 
 
329
Wapen van Jan II van Polanen
Wapen van Jan II van Polanen
 
 
330
Wapen van Jan III van Brabant
Wapen van Jan III van Brabant
Het wapen van Jan III van Brabant aan het einde van Boendales Korte kroniek van Brabant, opgenomen in het Haagse handschrift van heraut Beyeren. Op het volgende blad staan onder meer opsommingen van de Karolingische en Trojaanse heersers. In dit handschrift verzamelde de heraut nog veel meer geschiedkundige teksten, zoals kronieken van Holland en Vlaanderen, een stuk over de Engelse koningen en zelfs de stamboom van Noach.

Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 131 G 37, f. 18v-19r. 
 
331
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
332
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
333
World War I Draft Registration Card
World War I Draft Registration Card
 
 
334
World War I Draft Registration Card
World War I Draft Registration Card
 
 
335
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
336
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
337
Zegel: Gerard van der Aa
Zegel: Gerard van der Aa
Fragment van groen ridderzegel op enkele strook. Nog 22 mm middellijn: op veld een schuin geplaatst schild: geschakeerd veld, in vrijkwartier een vogel ?. Op het helmteken een helmtopsieraad met 3 leeuwen, scherm
of waaier beladen met 3 leeuwen: L. S'GER.... 
 
338
Zilveren Professie
Zilveren Professie
 
 
339
Zilveren Professie
Zilveren Professie
 
 

    «Vorige «1 ... 3 4 5 6 7