Overige doc.


Treffers 301 t/m 329 van 329     » Klikplaatjes-overzicht

    «Vorige «1 ... 3 4 5 6 7

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
301
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
302
Uitgeloot voor de nationale militie
Uitgeloot voor de nationale militie
 
 
303
Uittreksel burgelijke stand
Uittreksel burgelijke stand
Hieruit blijkt zijn vertrek in 1910 naar Noord Amerika 
 
304
Uittreksel burgelijke stand
Uittreksel burgelijke stand
Hieruit blijkt zijn vertrek in 1910 naar Noord Amerika 
 
305
Uittreksel uit de burgelijke stand in 1901
Uittreksel uit de burgelijke stand in 1901
 
 
306
Uittreksel van het burgerlijk boek
Uittreksel van het burgerlijk boek
 
 
307
Vergeten jubilaris
Vergeten jubilaris
 
 
308
Verklaring van vertrek
Verklaring van vertrek
Koert is op 23 februari 1906 vertrokken naar Amerika 
 
309
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
310
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
311
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
312
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
313
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
314
Voorouders en nakomelingen van Anno Sportel en Hindrikje Tiggelaar, auteur onbekend
Voorouders en nakomelingen van Anno Sportel en Hindrikje Tiggelaar, auteur onbekend
 
 
315
Vreuger joare
Vreuger joare
Uit het driemaandelijkse tijdschrift van de "Stichting Erfgoed Eisden" jaargang 25 nr 3 juli-aug-sep 2008 
 
316
Wapen van Christiaan Coenen
Wapen van Christiaan Coenen
Wapenboek I; Namen en wapenen der Heeren Beêedigde Broeders soo Geestelijke en Wereltlijke van de seer oude ende seer doorluchtige Broederschap van onse Lieve Vrouw binnen de stad s'Hertogenbosch.

Christianus Coenen
Read deser Stad.
Quartier Schout van Kempenlant.
Sterft 1531 
 
317
Wapen van de familie van Egmont
Wapen van de familie van Egmont
 
 
318
Wapen Van Horne
Wapen Van Horne
Het wapen van Horn op een kaart door Philipe Taisne uit 1623 
 
319
Wapen van Jan II van Polanen
Wapen van Jan II van Polanen
 
 
320
Wapen van Jan III van Brabant
Wapen van Jan III van Brabant
Het wapen van Jan III van Brabant aan het einde van Boendales Korte kroniek van Brabant, opgenomen in het Haagse handschrift van heraut Beyeren. Op het volgende blad staan onder meer opsommingen van de Karolingische en Trojaanse heersers. In dit handschrift verzamelde de heraut nog veel meer geschiedkundige teksten, zoals kronieken van Holland en Vlaanderen, een stuk over de Engelse koningen en zelfs de stamboom van Noach.

Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 131 G 37, f. 18v-19r. 
 
321
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
322
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
323
World War I Draft Registration Card
World War I Draft Registration Card
 
 
324
World War I Draft Registration Card
World War I Draft Registration Card
 
 
325
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
326
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
327
Zegel: Gerard van der Aa
Zegel: Gerard van der Aa
Fragment van groen ridderzegel op enkele strook. Nog 22 mm middellijn: op veld een schuin geplaatst schild: geschakeerd veld, in vrijkwartier een vogel ?. Op het helmteken een helmtopsieraad met 3 leeuwen, scherm
of waaier beladen met 3 leeuwen: L. S'GER.... 
 
328
Zilveren Professie
Zilveren Professie
 
 
329
Zilveren Professie
Zilveren Professie
 
 

    «Vorige «1 ... 3 4 5 6 7